XII. ročník Kouzelného klíče

od / Pátek, 10 Červen 2016 / Publikováno v kategorii: Kouzelný klíč

Vyhlašujeme

XII. ročník literární soutěže
pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice

„Kouzelný klíč“

2016-2017

 

Podmínky soutěže
Přihlásit se může každý, kdo v léčebně, nemocnici nebo v jiném psychiatrickém zařízení ČR a SR pracuje, nebo se zde léčí či léčil.

 
Soutěžní kategorie – pacienti a zaměstnanci.

 
Poezie nebo próza – téma je libovolné.

 
Rozsah prací musí být dodržen – v poezii maximálně do 5 básní, v próze maximálně do 3 stran
A4 (strana: cca 30 řádek po 60 znacích, tedy 3 strany: 120 řádek, tj. 7200 znaků včetně mezer maximálně).

 
Soutěžní díla pošlete e-mailem do 20. prosince 2016 na adresu dagmar.zaludova@bohnice.cz jako samostatnou přílohu (napsaná v textovém editoru WORD). Nelze přijímat díla skenovaná, ani psaná na papíře a poslaná poštou. Nemáme kapacitu na jejich přepisování pro porotce a pro sborník.

 
Váš e-mail nazvěte Kouzelný klíč. V těle e-mailu, prosím, napište jméno autora, kontaktní adresu, a prohlášení, že se autor přihlašuje do soutěže.

 
V druhé samostatné příloze (Souhlas) napište, že souhlasíte, že pro potřeby soutěže a tisku sborníku předáváte svoje soutěžní dílo a osobní informace – Vaše jméno, příjmení, věk, zda jste pacient nebo zaměstnanec, název psychiatrického zařízení, kontaktní adresu (e-mail, případně telefon, pro případ propuštění uveďte také adresu domů či Vámi preferovanou poštovní adresu (urychlí to distribuci sborníku).

 
Vyhodnocení prací
Vaše literární práce jsou vždy hodnoceny anonymně odbornou porotou, v níž zasedají literární kritik a historik, básníci a překladatelé poezie a novináři.

 
Slavnostní vyhlášení vítězů koncem března 2017 (Datum, čas a místo budou upřesněny.)
Koncem března v jedné z psychiatrických nemocnic jsou slavnostně vyhlášeni vítězové ( nyní již XII. Ročníku) literární soutěže. Na vyhlášení jsou zváni všechni soutěžící a příznivci Kouzelného klíče. Vítězové dostanou diplomy a ceny.

 
Proč si přejeme pokračovat v tradici Kouzelný klíč?
Rozvíjíme tradici literární soutěže Kouzelný klíč a otevíráme bránu k vzájemnému porozumění a pochopení. Chceme každému dát možnost poznat a pochopit nemocné, jejich vidění a chápání světa, které, často překvapí nevšedním prožitkem. Dosavadní zkušenost se soutěží a rostoucí kvalita prací dokazují, že úsilí vložené do organizace soutěže, vyhodnocení prací, přípravy a editace sborníku a slavnostního vyhlášení výsledků se zúročují.

 
Dagmar Žaludová
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Úsek pro vědu a vzdělávání
dagmar.zaludova@bohnice.cz
Tel.: 284 016 400, 604 423 495

 

NAHORU