Vítězové XI. ročníku Kouzelného klíče

od / Čtvrtek, 31 Březen 2016 / Publikováno v kategorii: Kouzelný klíč

Kouzelný klíč

Vítězové ročníku literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice

31. března 2016
Psychiatrická nemocnice Pilippe Pinela v Pezinku

 
31. ročník literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v ČR a SR vyvrcholil dnem 31.března 2016 udílením cen, tentokrát v Psychiatrické nemocnici Pilippe Pinela v Pezinku.
V kategorii pacienti se na prvním místě (s 39 body z 50 možných) umístil jeden soutěžící (Brno), na druhém místě jeden soutěžící (Velký Újezd, 37 bodů), na třetím místě čtyři soutěžící (Brno, Havířov, Hronovce, Pezinok, 36 bodů), čtvrté místo obsadil jeden soutěžící (35 bodů).

 
1. místo – Mirek Seifert (ČR Brno)
2. místo – Martin Konečný (ČR Velký Újezd)
3. místo (4x) – Antonín Kopčil (ČR Brno)
Anna Vodičková (SR Hronovce)
Gabriela Watson (Havířov)
Zuzana Gašparovičová (SR Pezinok)
4. místo – Rastislav Boško  (SR Poltár)

 
V kategorii zaměstnanci se na prvním místě (s 45 body z 50 možných) umístili dva soutěžící (Praha a Kosmonosy), na druhém místě jeden (ČR Havlíčkův Brod, 42 bodů), a  třetí místo obsadili dvě soutěžící (obě z PNB, 40 bodů)
1. místo (2x) – Josef Prskavec (PN Kosmonosy) a MUDr. Ivan David, CSc. (PN Bohnice)
2. místo – MUDr. Přemysl Suchomel (PN Havlíčkův Brod)
3. místo (2x) – Tomanová Marie (PN Bohnice)

Vlaďka Kožuriková (PN Bohnice)

 
Soutěžní díla hodnotilo 5 odborných porotců, proto bylo možné dosáhnout nejvýše 50 bodů. Nejvyšší možné hodnocení od každého porotce je 10 bodů.

 
Ze zaměstnanců desítku bodů od některých porotců získali MUDr. Ivan David, Marie Tomanová, Josef Prskavec, Vlaďka Kožuriková, MUDr. Přemysl Suchomel a Jitka Kavuličová (za poezii Mé slunce od porotce Romana Janoucha).

 
Z pacientů deset bodů od některých porotců získalo hodně soutěžících: Mirek Seifert Antonín Kopčil, Martin Konečný, Zuzana Gašparičová (od porotkyně Táni Lankašové za poezii Šalom, Zabíjanie snov, Odcházam, kterou hodnotí jako nejlepší slovenskou poezii), Rastislav Boško, Andrej Bludař, Libigerová Jitka, Robert Mlčůch, Kryštof Kocour a Jana Kábrtová.

 
Smysl účasti v této soutěži je však především v podpoře vlastní iniciativy a aktivity soutěžících k potvrzení jejich vlastní schopnosti vyjádřit své myšlenky a pocity a sdělit je jiným.

Mezi soutěžícími se našlo i několik výraznějších talentů, kteří se opakovaně umísťují na předních místech.

Básně a prózy autorů pacientů i zaměstnanců tepou jejich srdcem, jsou obrazem jejich duše, otvírají nám jejich nitro. Máme možnost se obohatit jejich viděním světa, jejich zkušenostmi, radostmi i trápením.

V této soutěži není poražených, všichni soutěžící potvrdili svoje úžasné schopnosti literárně tvořit, a proto také všichni najdou svoje literární dílo ve sborníku, který budu připravovat v průběhu následujícího měsíce.

 
Ráda bych poděkovala všem příznivcům, kteří nás podporují. Významnou podporu získává soutěž již od všech členů odborné poroty, kteří anonymně hodnotí díla soutěžících a účastní se vyhlašování vítězů soutěže.

Velké díky patří především hlavnímu sponzorovi Kouzelného klíče – společnosti ViPharm, děkuji za nemalou podporu řediteli Psychiatrické nemocnice Bohnice, panu MUDr. Martinu Hollému, děkuji zaměstnancům psychiatrických zařízení, kteří věnovali svůj čas nad rámec svých pracovních povinností a podporovali a motivovali pacienty k literární tvorbě a účasti v soutěži Kouzelný klíč.

Děkuji řediteli Psychiatrické nemocnice Philippe Pinela, panu doc. MUDr. Pavlu Černákovi, PhD., Zuzance Šípošové a také všem, kteří pomáhají vytvořit na slavnosti příjemné prostředí, a tak jako mnohokrát předtím na slavnostech minulých ročníků v psychiatrických nemocnicích se postarali o dobrou zábavu a náladu.

 
Vyhlášením vítězů XI. ročníku literární soutěže Kouzelný klíč, do něhož se zapojilo 70 pacientů a 12 zaměstnanců psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice zahajujeme již XI. ročník soutěže.

 
Věřím, že slavnost Kouzelného klíče v Pezinku zanechá, tak jako ty předešlé, příjemné pocity a zážitky v každém z nás – v soutěžících, v organizátorech a pořadatelích – a dodá nám chuti do pokračování tradice v dalších letech.

 
Odkaz na reportáž.

 
Dagmar Žaludová
Psychiatrická nemocnice
Úsek pro vědu a výzkum
dagmar.zaludova@bohnice.cz
Tel.: +420 284 016 400

NAHORU