Vážení a milí soutěžící a příznivci Kouzelného klíče!

od / Úterý, 09 Únor 2016 / Publikováno v kategorii: Kouzelný klíč

Milí přátelé!

Tak už je to tady! Odborná porota odvedla svou práci a s výsledky hodnocení Vašich soutěžních děl budete seznámeni 31. března na slavnostním vyhlášení vítězů 11. ročníku literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v ČR a SR Kouzelný klíč. Informace o umístění vítězů soutěže rovněž najdete od začátku dubna na www.bohnice.cz.


Pozvánka

Dovolte mi, abych Vás, s laskavým dovolením pana ředitele PNPP, doc. MUDr. Pavla Černáka, PhD., co nejsrdečněji pozvala k našim přátelům na Slovensko, neboť slavnost Kouzelného klíče se tentokrát odehraje v Psychiatrické nemocnici Philippe Pinela v Pezinku, a to 31. března 2016. Účast soutěžících, jakož i těch, kteří je podporují a motivují, je samozřejmě žádoucí a také velmi, velmi vítána.

 

Pokud se chcete zúčastnit vyhlášení vítězů Kouzelného klíče, prosím o potvrzení Vaší účasti do 7. března 2016 zároveň na tyto dvě adresy: dagmar.zaludova@bohnice.czsiposova@pnpp.sk.

 

Doprava z Prahy do Pezinku a zpět 31. března 2016
Do Pezinku bude pro pacienty, případně i doprovod, a odbornou porotu vypraven z Prahy autobus (od administrativní budovy uvnitř areálu PNB), který, s dovolením pana ředitele PNB, MUDr. Martina Hollého, MBA, objednám 14. března 2016.

 

Budete-li chtít využít dopravy autobusem, informujte mne mailem dagmar.zaludova@bohnice.cz do 7. března 2016.

 

Z Prahy autobus vyjede cca v 7:30 hodin ráno, zpět z Pezinku do Prahy v pozdní odpoledne, cca v 16 hodin.
Cestou z Prahy budou, v případě Vašeho zájmu o využití autobusu, zastávky v Brně a v Humpolci.
Přesný čas odjezdu z Prahy a upřesnění místa a času odjezdu z uvedených zastávek sdělím zájemcům 14. března 2016.


Pilným a tvůrčím soutěžícím bych ráda připomněla, že vyhlášení 12. ročníku literární soutěže Kouzelný klíč proběhne, jako obvykle, v průběhu května, tzn. letos v květnu 2016. Teprve poté, prosím, posílejte svoje nové soutěžní příspěvky.

 

V dubnu budu připravovat sborník soutěžních děl, v květnu bude provedena grafická úprava a tisk, začátkem června proběhne distribuce sborníku všem zúčastněným v soutěži.

 

Děkuji Vám za Vaši účast v soutěži Kouzelný klíč, děkuji všem, kteří se podílejí na motivaci soutěžících a na mnohostranné podpoře naší smysluplné soutěže.

 

Těším se s Vámi na shledanou v Pezinku.

S pozdravem a přáním všeho dobrého,

 

Dagmar Žaludová
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Úsek pro vědu, výzkum a vzdělávání
dagmar.zaludova@bohnice.cz
Tel.: +420 284 016 400
Mobil: +420 604 423 495

 

NAHORU