Terapeuti

Stáže na odborných pracovištích dle zákona č. 96/2004 Sb.

 

Odborná stáž dle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

 

Místo konání Psychiatrická nemocnice Bohnice
Datum konání Dle dohody
Odborný garant PhDr. Václav Červenka, MUDr. Ing. Petr Příhoda, Mgr. Zuzana Zatrochová
Bližší informace vaclav.cervenka(zavináč)bohnice.cz, petr.prihoda(zavináč)bohnice.cz, zuzana.zatrochova(zavináč)bohnice.cz
Stravování možnost zakoupení oběda v jídelně PNB v hodnotě 62,31 Kč
Ubytování není zajišťováno
Účastnický poplatek  

Postgraduální stáže

 

Stáž 1-3 měsíce – 200,- Kč/den, max. 3.500,- Kč měsíčně

Stáž nad 3 měsíce a déle – 100,- Kč/den

 

Bezúplatná stáž – pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelem PNB

 

Výjimkou z tohoto ceníku mohou být stáže organizované prostřednictvím IPVZ.

Stážista si o tuto výjimku sám požádá a výjimka je poskytnuta až po schválení se souhlasem garanta.

 

Pregraduální stáže

 

Student:

 

Stáže v rámci povinné výuky denního studia jsou poskytovány bezplatně.

Metodický dohled ze strany pracovníků PNB je poskytován na základě smluvního ujednání mezi PNB a školou.

V případě rámcové smlouvy mezi školou a PNB a skupinové stáže nebo praxe bude cenové ujednání součástí smlouvy.

 

Stáže nad rámec odborné výuky nebo denního studia – 200 Kč/den

Úhrada Po potvrzení přihlášky obdržíte fakturu, jejíž úhradu proveďte nejpozději 10 dní před nástupem na pracoviště v PNB

 

Postup zajištění odborné stáže:

 

  1. Zájemce o odbornou stáž si zajistí souhlas a termín – elektronicky – zasláním formuláře, který je zde ke stažení – nejpozději 1 měsíc před plánovanou stáží.
  2. Zájemce o odbornou stáž obdrží potvrzení termínu stáže a následně návrh smlouvy společně s fakturou
  3. Návrh smlouvy o odborné stáži vyplněnou zájemcem a případně potvrzenou zástupcem vysílajícího zařízení, případně doklad o zaplacení faktury nutno doložit nejpozději v den nástupu
  4. V den nástupu na odbornou stáž se stážista dostaví na studijní oddělení k zajištění vstupu na pracoviště.
  5. Stážista se po celou dobu pobytu v Psychiatrické nemocnici Bohnice identifikuje kartou, která je mu vydána v den nástupu.

 

Žádost o umožnění odborné stáže – formulář

Jak se k nám dostanete

 

 

Odborné praxe

Místo konání Psychiatrická nemocnice Bohnice
Datum konání Dle dohody
Odborný garant PhDr. Václav Červenka, MUDr. Ing. Petr Příhoda, Mgr. Zuzana Zatrochová
Bližší informace vaclav.cervenka (zavináč) bohnice.cz,  zuzana.zatrochova(zavináč)bohnice.cz
Stravování možnost zakoupení oběda v jídelně PNB v hodnotě 62,31 Kč
Ubytování není zajišťováno
Účastnický poplatek  

Odborné praxe

 

Student:

 

Odborné praxe v rámci povinné výuky denního studia jsou poskytovány bezplatně.

Metodický dohled ze strany pracovníků PNB je poskytován na základě smluvního ujednání mezi PNB a školou.

V případě rámcové smlouvy mezi školou a PNB a skupinové stáže nebo praxe bude cenové ujednání součástí smlouvy.

 

Stáže nad rámec odborné výuky nebo denního studia – 200 Kč/den

Úhrada Po potvrzení přihlášky obdržíte fakturu, jejíž úhradu proveďte nejpozději 10 dní před nástupem na pracoviště v PNB

 

Postup zajištění odborné praxe:

 

  1. Zájemce o odbornou stáž si zajistí souhlas a termín – elektronicky – zasláním formuláře, který je zde ke stažení – nejpozději 1 měsíc před plánovanou stáží.
  2. Zájemce o odbornou stáž obdrží potvrzení termínu stáže a následně návrh smlouvy společně s fakturou
  3. Návrh smlouvy o odborné stáži vyplněnou zájemcem a případně potvrzenou zástupcem vysílajícího zařízení, případně doklad o zaplacení faktury nutno doložit nejpozději v den nástupu zaměstnanci zodpovědnému za vzdělávání (paní Jitka Havlová, sekretariát hlavní sestry).
  4. V den nástupu na odbornou stáž se stážista dostaví ke garantovi vzdělávání, který mu určí program vzdělávání a seznámí se základními povinnostmi a právy při vzdělávání a určí školitele, ke kterému byl k výkonu vzdělávání přidělen. Zároveň stážista absolvuje vstupní instruktáž BOZP a PO.
  5. Stážista se po celou dobu pobytu v Psychiatrické nemocnici Bohnice identifikuje kartou, která je mu vydána v den nástupu.

 

Žádost o umožnění odborné praxe – formulář

Jak se k nám dostanete

 

NAHORU