Sexuologie a forenzní psychiatrie

Stáže na odborných pracovištích dle zákona č. 95/2004 Sb. (obor sexuologie a forézní disciplíny).

Odborná stáž dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

 

Místo konání Psychiatrická nemocnice Bohnice
Datum konání Dle dohody
Odborný garant MUDr. Jiri Švarc, Ph.D.
Bližší informace jiri.svarc (zavináč) bohnice.cz
Stravování možnost zakoupení oběda v jídelně PNB v hodnotě cca 60,- Kč
Ubytování není zajišťováno
Účastnický poplatek  

Postgraduální stáže

 

Stáž 1-3 měsíce – 350,-Kč/den, max. 5.000,- Kč měsíčně

Stáž nad 3 měsíce a déle – 150,- Kč/den

 

Bezúplatná stáž – pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelem PNB

 

Výjimkou z tohoto ceníku mohou být stáže organizované prostřednictvím IPVZ.

Stážista si o tuto výjimku sám požádá a výjimka je poskytnuta až po schválení se souhlasem garanta.

 

Pregraduální stáže

 

Student/medik:

 

Stáže v rámci povinné výuky denního studia jsou poskytovány bezplatně.

Metodický dohled ze strany pracovníků PNB je poskytován na základě smluvního ujednání mezi PNB a školou.

V případě rámcové smlouvy mezi školou a PNB a skupinové stáže nebo praxe bude cenové ujednání součástí smlouvy.

 

Stáže nad rámec odborné výuky nebo denního studia – 200 Kč/den

Úhrada Po potvrzení přihlášky obdržíte fakturu, jejíž úhradu proveďte nejpozději 10 dní před nástupem na pracoviště v PNB

 

Postup zajištění odborné stáže:

 

  1. Zájemce o odbornou stáž si zajistí souhlas a termín – elektronicky – zasláním formuláře, který je zde ke stažení – nejpozději 1 měsíc před plánovanou stáží.
  2. Zájemce o odbornou stáž obdrží potvrzení termínu stáže a následně návrh smlouvy společně s fakturou
  3. Návrh smlouvy o odborné stáži vyplněnou zájemcem a případně potvrzenou zástupcem vysílajícího zařízení, případně doklad o zaplacení faktury nutno doložit nejpozději v den nástupu
  4. V den nástupu na odbornou stáž se stážista dostaví na studijní oddělení k zajištění vstupu na pracoviště.
  5. Stážista se po celou dobu pobytu v Psychiatrické nemocnici Bohnice identifikuje kartou, která je mu vydána v den nástupu.

 

Žádost o umožnění odborné stáže – formulář

Jak se k nám dostanete

NAHORU