Ceník vzdělávání

Stáží a odborných praxí v Psychiatrické nemocnici Bohnice (ceny jsou uvedeny vč. DPH).

 

 

Postgraduální stáže

Lékařský pracovník:

 Stáž 1-3 měsíce  350 Kč/den, max. 5.000 Kč měsíčně
 Stáž nad 3 měsíce a déle  150 Kč/den
 Bezúplatná stáž – pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelem PNB

 

Nelékařský pracovník:

 Stáž 1-3 měsíce  200 Kč/den, max. 3.500 Kč měsíčně
 Stáž nad 3 měsíce a déle  100 Kč/den
 Stáž v rámci studia specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii  400 Kč/den
 Stáž v rámci studia specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii na akreditovaném oddělení  450 Kč/den
 Bezúplatná stáž – pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelem PNB

 

Výjimkou z tohoto ceníku mohou být stáže organizované prostřednictvím IPVZ.
Stážista si o tuto výjimku sám požádá a výjimka je poskytnuta až po schválení se souhlasem garanta.

 

Pregraduální stáže a odborné praxe

Student/medik:

 

Stáže a odborná praxe v rámci povinné výuky denního studia jsou poskytovány bezplatně.
Metodický dohled ze strany pracovníků PNB je poskytován na základě smluvního ujednání mezi PNB a školou.
V případě rámcové smlouvy mezi školou a PNB a skupinové stáže nebo praxe bude cenové ujednání součástí smlouvy.
Stáže a odborná praxe nad rámec odborné výuky nebo denního studia – 200 Kč/den.

 

NAHORU