Poradenství

K 1. 1. 2015 nemá PN Bohnice uzavřenu smlouvu o poskytování právního poradenství.

 

Poradenství v oblasti možného zapojení do výzev Strukturálních fondů EU – Evropského sociálního fondu ESF a Evropského fondu regionálního rozvoje ERDF – v příslušných operačních programech, případně i do dalších dotačních programů je poskytováno na základě Smlouvy o poskytování poradenských služeb ze dne 1. 2. 2008 společností Dr. Faust s.r.o.
Měsíční odměna je stanovena ve výši 6.000 Kč.

 

NAHORU