Poradenství

K 1. 1. 2015 nemá PN Bohnice uzavřenu smlouvu o poskytování právního poradenství.

 

Poradenství v oblasti možného zapojení do výzev Strukturálních fondů EU – Evropského sociálního fondu ESF a Evropského fondu regionálního rozvoje ERDF – v příslušných operačních programech, případně i do dalších dotačních programů je poskytováno na základě Smlouvy o poskytování poradenských služeb ve znění Dodatku č. 2 ze dne 31.10.2017 společností Dr. Faust s.r.o.
Hodinová sazba za objednanou poradcovu činnost činí 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

 

NAHORU