CENTRUM PSYCHOSOMATICKÉ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE

Centrum psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie vede Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.
Zástupce: Mgr. Nikola Svobodová.

 

Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.

Oddělení se skládá z 5 částí:

Fyzioterapie (suterén divadla).
Ergoterapie (suterén divadla, suterén oddělení 23).
Kinezioterapie (suterén divadla).
Logopedie (suterén oddělení 23, oddělení 4).
Hipoterapie (socioterapeutická farma).

Centrum je soustředěno v prostorách suterénu Divadla Za plotem (kinezioterapie, ergoterapie, fyzioterapie), další detašovaná pracoviště jsou na oddělení 6 (pracovna individuální fyzioterapie), suterén oddělení 23 (logopedie a ergoterapie), Hipoterapie sídlí na Socioterapeutické farmě, která se nachází v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Individuální a skupinové terapie probíhají také na lůžkových odděleních, ve venkovních prostorách parku a hřišť.

Služby pro veřejnost: Centrum psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie nabízí veřejnosti fyzioterapii a hipoterapii.

 

„K rehabilitaci používáme přirozené metody, které lidé znají už tisíce let. Pohyb, voda, hmat, kontakt se zvířecím tělem (například v hipoterapii), ale i využívání magnetů, vlnění nebo záření, to všechno lidé objevili už v minulosti. V moderní době se léčí hlavně prostřednictvím medikamentů a operativních zákroků, ale některé věci se už nedají dotáhnout pomocí léků nebo operací, musí se použít dávno známé přirozené metody. Když říkáme, že fyzioterapie používá přirozené metody, lidem v tom nějak chybí moderní pokrok. Ve skutečnosti jsou to často velmi složité metody využívající „high technology“ například laser, ale všechny vycházejí z přírodních zdrojů a jejich cílem je zlepšení přirozených funkcí lidského těla.“

Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.

 

Fyzioterapie

Ambulantní oddělení fyzioterapie v Psychiatrické nemocnici Bohnice poskytuje terapii zejména pacientům z Psychiatrické nemocnice Bohnice. Fyzioterapie je indikována na doporučení ošetřujícího lékaře „V rámci ambulantní fyzioterapeutické péče zajišťujeme diagnostiku, terapii a prevenci poruch funkcí, zejména pohybového aparátu a ostatních systémů,“ říká vedoucí Centra psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.

Léčbu provádí fyzioterapeuti a probíhá ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a dalšími odbornými lékaři. „Pacientům nabízíme individuální i skupinovou fyzioterapii podle jejich individuálních potřeb. Nejčastěji se jedná o odstranění bolesti, zlepšení hybnosti, změnu pohybového stereotypu, zlepšení svalové koordinace,“ vysvětluje Michaela Zahrádka Köhlerová. K přijetí do péče je podle ní třeba mít platný poukaz FT vystavený ošetřujícím lékařem (rehabilitační lékař, neurolog, ortoped, praktický lékař).

Fyzioterapie se nachází v suterénu divadla, naproti oddělení 4 a 6, má dva vstupy označené Elektroléčba a Vodoléčba. Některá individuální a skupinová terapie probíhá i na odděleních PNB.

Spektrum metod využívaných pro fyzioterapii:

  • ILTV (cvičení): PNF, senzomotorická stimulace, reflexní lokomoce dle Vojty, Mc Kenzie terapie, SM systém.
  • Manuální techniky: měkké techniky a mobilizace, kineziotaping, taping, manuální lymfodrenáže.
  • Fyzikální terapie: ultrazvuk, magnetoterapie, elektroterapie, laser, částečná vodoléčba.

Metody, které nehradí pojišťovny: kineziotaping, taping, laser, manuální lymfodrenáže.

Pro pacienty hospitalizované v PNB jsou tyto procedury zdarma, hradí si pouze materiál použitý při tapingu a kineziotapingu.

 

Metody, které nehradí pojišťovny: kineziotaping, taping, laser, manuální lymfodrenáž.
Pro pacienty hospitalizované v PNB jsou tyto procedury zdarma, hradí si pouze materiál použitý při tapingu a kineziotapingu.

Tapování pevnými páskami:
Cena práce + materiál: 50 – 250 Kč podle náročnosti a rozsahu ošetření.

Kineziotaping:
Zaměstnanci PNB: cena materiálu: 10 cm á 10 Kč.
Ambulantní pacienti nezaměstnaní v PNB: cena materiálu 10 cm á 10 Kč.
+ aplikace 50 – 100 Kč.

Laserterapie:
Dle velikosti ošetřované plochy a použité intenzity:  1 aplikace 100 – 250 Kč.
Pro aplikaci laseru je nutná indikace lékaře (dermatolog, rehabilitační lékař, ortoped, revmatolog)

Manuální lymfodrenáž:
Pro aplikaci manuální lymfodrenáže je nutná indikace lékaře (onkolog, lymfolog, rehabilitační lékař)
DK obě: 500 Kč.
DK: 250 Kč.
HK: 180 Kč.
HK obě: 360 Kč.
Krk ze zadu: 160 Kč.
Obličej: 250 Kč.
Hrudník: 180 Kč.
Záda: 180 Kč.
Bedra: 160 Kč.

 

Terapeutický tým:
Vedoucí fyzioterapeutka: Bc. Lenka Zábranská, DiS.
Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová, DiS. Radka Tykalová, Mgr. Lenka Pípalová, Světla Turnerová, Zuzana Pechová, Jarmila Kavanová.

Kontakty:
Telefon: 284 016 654, 284 016 513, 284 016 512, fyzikální terapie 284 016 518 (všední dny).
Objednávání pacientů probíhá přes Hippo, pomocí vnitřní komunikační sítě.
Objednací hodiny pro zaměstnance: denně 7:00 – 8:00hod, 12:30 – 13:00, je nutné telefonovat v těchto časech či se dostavit s žádankou na fyzioterapii osobně.
Objednání na oddělení 6, DiS. Radka Tykalová 284 016 425, denně12:30 – 13:00hod.

 

ERGOTERAPIE

Ergoterapie je obor zabývající se smysluplným zaměstnáváním jedince a tím i jeho začleněním do běžného života a společnosti. Využívá schopnosti jedince v běžných denních, pracovních či volnočasových aktivitách. Uplatňuje se u osob s různým druhem postižení, ve všech věkových kategoriích. Cílem ergoterapie je dosáhnout co možná největší soběstačnosti jedince, tak abychom respektovali jeho osobnost a požadavky pro něj důležité.

Centrum psychosomatické rehabilitace v Psychiatrické nemocnici Bohnice poskytuje ergoterapii hospitalizovaným pacientům formou skupinových nebo individuálních terapií. „V rámci individuální terapie lze s pacientem provádět nácvik personálních denních činností, nácvik instrumentálních aktivit všedního dne, funkční ergoterapii a poradenství. V rámci těchto oblastí jsou specifikovány konkrétnější činnosti,  např. trénink kognitivních funkcí, trénink psychosociálních složek činnosti a tak dále,“ uvádí ergoterapeutka Nikola Svobodová. Ergoterapeut pracuje v multidisciplinárním týmu a vzájemně se doplňuje s ostatními obory rehabilitace.

Pacienta k individuální ergoterapii indikuje lékař, a to z důvodu nějakého deficitu souvisejícího s jeho duševním zdravím nebo kvůli omezení v soběstačnosti v rámci onemocnění či poúrazovém stavu. U pacienta je poté provedeno vstupní ergoterapeutické vyšetření, podle kterého se určuje krátkodobý a následně i dlouhodobý ergoterapeutický plán. Výstupní ergoterapeutické vyšetření je závěrečním zhodnocením celé terapie a cílů na začátku určených. Pro zmapování a následné vyhodnocení využíváme v ergoterapii také standardizované ergoterapeutické testové baterie.

Skupinové terapie jsou zaměřené na psychomotorické dovednosti pacientů a nácvik kognitivních funkcí. „Na odděleních gerontopsychiatrie terapie trvají okolo 60 min. a zaměřují se na propojení mysli a pohybu, kombinuje se cvičení a pohybové aktivity s kognitivními a aktivizačními činnostmi. Skupinové terapie probíhající na odděleních následné a chronické péče jsou orientovány více na trénink exekutivních funkcí, paměti, pozornosti, slovní zásoby a na nácvik asertivní komunikace, myšlení v souvislostech a spolupráce ve skupině,“ říká Nikola Svobodová.

Terapeutický tým:
Vedoucí ergoterapeutka – Mgr. Nikola Svobodová. Martina Veselá DiS., Bc. Josefína Pěničková., Bc. Terezie Macků, Bc. Martina Cahová.

Pracovní doba:
PO 7:00 – 16:00 hodin.
ÚT 7:00 – 15:30 hodin.
ST 7:00 – 15:30 hodin.
ST 7:00 – 15:30 hodin.
PÁ 7:00 – 15:00 hodin.

 

Kinezioterapie

Pohyb slouží jako prostředek k odbourání nadbytečného stresu, agresivity, úzkosti. Navozuje dobrý spánek a tělesný i psychický komfort. „Pohyb je spjatý s psychikou. Když se člověk hýbe, tak mu to i lépe myslí. Kinezioterapie je součástí systému rehabilitace klientů se somatickými i psychickými obtížemi,“ říká vedoucí Centra psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.

V Psychiatrické nemocnici Bohnice má kinezioterapie zhruba dvacetiletou tradici. Pohybová terapie napomáhá integraci osob s psychiatrickou diagnózou a je nedílnou součástí rehabilitace v nejširším smyslu. „Připravujeme pohybové programy zaměřené na zlepšení psychických i fyzických funkcí, které byly narušeny duševním onemocněním – zlepšení paměti, myšlení, pozornosti, sebepoznání, sebezkušenosti, sebeovládání, zvýšení fyzické kondice a koordinace, upevnění volních vlastností, navázání sociálních vztahů,“ uvádí Kateřina Farová Gilová.

Skupinová kinezioterapie probíhá v prostorách Centra psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie v suterénu Divadla Za plotem, ale i na jednotlivých odděleních. „Za hezkého počasí využíváme i zahrady jednotlivých oddělení, travnaté plochy, hřiště, petanqueové hřiště, venkovní prostor na ruské kuželky nebo tenisové kurty,“ říká Kateřina Farová Gilová. Skupinová kinezioterapie je určena především hospitalizovaným pacientům, u kterých je nutný zvýšený dohled a vedení.

Individuální kinezioterapie je určena pacientům schopným samostatného pohybu v rámci areálu a vyšší mírou samostatnosti v terapii. Individuální programy maximálně přizpůsobujeme pohybovým možnostem, schopnostem a momentálnímu i dlouhodobému stavu jednotlivce.

Kinezioterapie je indikována na doporučení ošetřujícího lékaře. „Je třeba, aby se s námi lékař dohodl na volném termínu vhodném pro daného pacienta či skupinu pacientů. Do velké tělocvičny doporučujeme sportovní oblečení a sportovní obuv na přezutí. V případě venkovních aktivit je důležité vhodné oblečení na pohyb odpovídající počasí,“ připomíná Kateřina Farová Gilová.

Důležité je vhodné oblečení a obuv sálová do vnitřních prostor, v případě venkovních aktivit oblečení a obuv odpovídající počasí.

Terapeutický tým:
Mgr. Kateřina Farová Gilová, linka 652.
Mgr. Zdeněk Hlinčík,  linka 634.

Kontakty:
Telefon: 284 016 652 nebo 634 (všední dny).
E-mail: katerina.farova (zavináč) bohnice.cz, zdenek.hlincik(zavináč) bohnice.cz.

 

Hipoterapie

Psychomotorická terapie prostřednictvím koně využívá pohybové i povahové vlastnosti koně jako prostředek k uvědomění si vlastního těla, chování a stylu komunikace. „Hipoterapie je součástí uceleného systému rehabilitace klientů se somatickými i psychickými obtížemi. Hlavním nástrojem je zde fyzická i psychická interakce s koněm,“ říká vedoucí Centra psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.

Hipoterapie má v Psychiatrické nemocnici Bohnice více než dvacetiletou tradici. Nabízí fyzioterapii a psychomotorickou (psychoterapii) terapii prostřednictví koně, semináře a exkurze. Hipoterapeutické středisko, které vede Hana Hermannová, organizuje stáže pro studenty a vyvíjí publikační činnost. Středisko nenabízí výuku jízdy na koni ani vožení dětí.

„Terapie je primárně určena klientům naší nemocnice v rámci denních aktivit. Rozhodující je aktuální psychický stav a doporučení ošetřujícího lékaře. Protože každý klient pracuje se svým vlastním tématem (práce s pohybem, prostorem, komunikací) záleží opravdu pouze na aktuálním zdravotním stavu, nikoli na diagnóze,“ vysvětluje Michaela Zahrádka Köhlerová.

Terapie probíhá skupinovou formou. Ve skupině může být maximálně šest lidí. Každý pavilon má vyhrazenu terapeutickou jednotku 90 minut jedenkrát týdně. Každý všední den probíhají tři terapeutické skupiny. „O koně s klienty vždy pečujeme, pracujeme s nimi ze země a jezdíme. Každá hodina je nějak tematický zaměřena, například na orientaci v prostoru. Nejlepších výsledků dosahujeme při opakovaných návštěvách (nejméně čtyři). Naši koně jsou vesměs vlídní a na terapii dlouhodobě připravovaní,“ říká Michaela Zahrádka Köhlerová.

V současné době probíhá také další forma terapie se zvířaty – skupinová a individuální návštěvní zooterapie. Jejím cílem je umožnit kontakt se zvířaty i málo pohyblivým nebo zcela imobilním pacientům naší nemocnice. Navštěvujeme oddělení našich seniorů s králíky, morčaty a pejsky. V letním období můžeme přivést na přilehlé zahrady také koně. Pracujeme na bázi stimulace, tedy rozšiřujeme spektrum zejména taktilních a vizuálních podnětů. Naše zvířátka jsou také dobrými iniciátory rozhovoru a aktivizátory našich pacientů.

Pro málo mobilní a imobilní klientelu slouží také nově naše bryčka. Nabízíme relaxační vyjížďky po parku. Aktivní řízení vozíku pak využíváme jako další formu hipoterapie zejména tam, kde naši pacienti nemohou z nějakého důvodu jezdit na koni.

Připravujeme také skupinou zooterapii v prostorách naší farmy. Bude spočívat zejména v péči a v kontaktu s menšími zvířaty – králíky, ovcemi a kozami.

Terapeutický tým:
Hana Hermannová – vedoucí hipoterapeutického střediska.
Mgr. Daniela Münichová.
Kateřina Saicová.
Bc. Jana Hurdová.
Bc. Eliška Stahlová.

Kontakty:
Telefon: 284 016 469 (všední dny 12:00 – 13:00 hodin).
Mobil: 734 268 627.
E-mail: daniela.munichova (zavináč) bohnice.cz
www.hipoterapie.bohnice.cz

Hipoterapie – Areál Psychiatrické nemocnice Bohnice, Socioterapeutická farma.

 

Logopedie

Logopedie v PNB je určena klientům v péči Psychiatrické  nemocnice Bohnice, kterou provádí klinický logoped a řečový terapeut. V rámci logopedie se může po domluvě s pacientem a na oddělení účastnit i canisterapeutický pes, který napomáhá komunikačnímu propojení s klientem, aktivizaci, snižování tenze, cv. jemné motoriky, cv. artikulace, emoční zpestření.

Indikaci k péči určuje lékař, objednávka je vypracována přes systém HIPPO – KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ-ODBORNOST-LOGOPEDIE 903 – POUKAZ K a osobně si na oddělení žádanku vyzvedneme a klienta po domluvě s lékařem vyšetříme. Spolupracujeme s ošetřujícím lékařem, nejčastěji také s foniatrem, neurologem či nutričním terapeutem.

Logopedická péče je určena pro klienty s afáziemi, dysartriemi, dysfázií, koktavostí, degenerativními poruchami, poruchami polykání, dále se zabýváme náhradní – alternativní a augmentativní komunikací, symptomatickými poruchami  řeči. Logopedická péče probíhá individuálně či ve skupinách.

Klinický logoped vykonává své povolání odborně v souladu se stanovami AKL ČR a Etickou chartou logopedu AKL ČR.

Logopedickou péči provádíme nejčastěji na oddělení, či na pavilonu 4 v přízemí (l. 450) a na pavilonu 23 v suterénu.

Terapeutický tým: klinický logoped Mgr. Ester Lochmanová, řečový terapeut Mgr. Věra Hořejší.

Kontakty: Telefon: 284016450 či oddělení RHB 284 016 654, e-mail: ester.lochmanova(zavináč)bohnice.cz, vera.horejsi(zavináč)bohnice.cz.

 

Fyzioterapie pro veřejnost

Ambulantní oddělení fyzioterapie v Psychiatrické nemocnici Bohnice mohou využívat také další pacienti. Fyzioterapie je indikována na doporučení ošetřujícího lékaře „V rámci ambulantní fyzioterapeutické péče zajišťujeme diagnostiku, terapii a prevenci poruch funkcí, zejména pohybového aparátu a ostatních systémů,“ říká vedoucí Centra psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.

Léčbu provádí fyzioterapeuti a probíhá ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a dalšími odbornými lékaři (neurolog, internista, radiolog, praktický lékař, psychiatr, psycholog). „Veřejnosti i zaměstnancům PNB nabízíme individuální fyzioterapii podle potřeb každého pacienta. Nejčastěji se jedná o odstranění bolesti, zlepšení hybnosti, změnu pohybového stereotypu, zlepšení svalové koordinace,“ vysvětluje Michaela Zahrádka Köhlerová. K přijetí do péče je podle ní třeba mít platný poukaz FT vystavený ošetřujícím lékařem (rehabilitační lékař, neurolog, ortoped, praktický lékař).

Fyzioterapie se nachází v zadním traktu divadla, naproti pavilonu 4 a 6, má dva vstupy označené Elektroléčba a Vodoléčba. Také na pavilonu 6, kde je detašované pracoviště.

 

Metody, které nehradí pojišťovny: kineziotaping, taping, laser, manuální lymfodrenáž.
Pro pacienty hospitalizované v PNB jsou tyto procedury zdarma, hradí si pouze materiál použitý při tapingu a kineziotapingu.

Tapování pevnými páskami:
Cena práce + materiál: 50 – 250 Kč podle náročnosti a rozsahu ošetření.

Kineziotaping:
Zaměstnanci PNB: cena materiálu: 10 cm á 10 Kč.
Ambulantní pacienti nezaměstnaní v PNB: cena materiálu 10 cm á 10 Kč.
+ aplikace 50 – 100 Kč.

Laserterapie:
Dle velikosti ošetřované plochy a použité intenzity:  1 aplikace 100 – 250 Kč.
Pro aplikaci laseru je nutná indikace lékaře (dermatolog, rehabilitační lékař, ortoped, revmatolog)

Manuální lymfodrenáž:
Pro aplikaci manuální lymfodrenáže je nutná indikace lékaře (onkolog, lymfolog, rehabilitační lékař)
DK obě: 500 Kč.
DK: 250 Kč.
HK: 180 Kč.
HK obě: 360 Kč.
Krk ze zadu: 160 Kč.
Obličej: 250 Kč.
Hrudník: 180 Kč.
Záda: 180 Kč.
Bedra: 160 Kč.

 

Kontakty:
Telefon: 284 016 654, 284 016 512, 284 016 513 (všední dny).
Objednací hodiny: denně 7:00 – 8:00 hodin, 12:30 – 13:00 hodin, je nutné telefonovat v těchto časech či se dostavit s žádankou na fyzioterapii osobně.
Provozní doba pro veřejnost: Po – Čt 7:30 – 15:00 hodin, Pá 7:30 – 11:30 hodin.

Spektrum metod využívaných pro fyzioterapii:

  • ILTV (cvičení): PNF, senzomotorická stimulace, reflexní lokomoce dle Vojty, Mc Kenzie terapie, SM systém.
  • Manuální techniky: měkké techniky a mobilizace, kineziotaping, taping, manuální lymfodrenáže.
  • Fyzikální terapie: ultrazvuk, magnetoterapie, elektroterapie, laser, částečná vodoléčba.

Metody, které nehradí pojišťovny: kineziotaping, taping, laser, manuální lymfodrenáže.

 

Hipoterapie

Klientům s obtížemi z oblasti neurologie a ortopedie (DMO, hypotonický syndrom, CKP, sclerosa multiplex, skoliosa, dlouhotrvající bolesti zad) nabízíme terapii prostřednictví koně. Jedná se o pasivní jízdu na hřbetě vedeného, speciálně připraveného koně. Obvykle probíhá v tříměsíčních cyklech.

Neuromuskulární hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která prostřednictvím pohybu koňského hřbetu normalizuje svalový tonus nervový a aktivuje svalový systém klientů. „Primárně se zaměřujeme na ranou péči, tedy na děti od narození do 4 let. Čím dříve se terapie zahájí, tím větší je naděje na zlepšení jejich zdravotního stavu. V indikovaných případech přijímáme také klienty starší i dospělé,“ říká vedoucí Centra psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.

Hipoterapie je součástí uceleného systému rehabilitace klientů se somatickými i psychickými obtížemi. Hipoterapeutické středisko, které vede Hana Hermannová, nabízí terapii prostřednictvím koně už více než dvacet let. Zárukou odbornosti je profesionální tým lidí i koní. Středisko nenabízí výuku jízdy na koni ani vožení dětí.

Rodiče dětí, které mají neurologické či ortopedické problémy, budou pro zahájení hipoterapie potřebovat doporučení na fyzioterapii od odborného lékaře. Hipoterapie probíhá v Socioterapeutické farmě v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Dostanete se k nám autobusem z Kobylis č. 177 a 200 do zastávky Odra, č. 152 a 183 do zastávky Libeňská, č. 102 do zastávky Staré Bohnice.

 

Terapeutický tým:
Hana Hermannová – vedoucí hipoterapeutického střediska, Mgr. Daniela Münichová, Kateřina Saicová, Bc. Jana Hurdová, Bc. Eliška Stahlová, Veronika Sturmová.

Kontakty:
Telefon: 284 016 469 (všední dny 12:00-13:00 hodin).
Mobil: 734 268 627.
E-mail: daniela.munichova (zavináč) bohnice.cz
http.hipoterapie.bohnice.cz

 

Letáky

 

NAHORU