CENTRUM PSYCHOSOMATICKÉ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE

Centrum psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie vede Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.
Zástupce: Mgr. Nikola Svobodová.

 

Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.

Mgr. Nikola Svobodová.

 

Fyzioterapie pro veřejnost

Telefonní číslo pro omlouvání z terapie, podání informací: 284 016 518.
Objednávání nových pacientů probíhá ve všední dny v časech 7:30 – 11:00, osobně s platnou žádankou FT na oddělení č. 4 – Rehabilitace (zvonek Elektroléčba).
Provozní doba ambulance pro veřejnost: Po – Pá 7:00 – 11:30 hodin.

 

Nabízíme tyto procedury:

  • individuální léčebná tělesná výchova: analytické cvičení, PNF, senzomotorická stimulace, reflexní lokomoce dle Vojty, McKenzie terapie, SM systém
  • manuální techniky: měkké techniky a mobilizace, kineziotaping, taping, manuální lymfodrenáž
  • fyzikální terapie: ultrazvuk, magnetoterapie, elektroterapie, laser, vířivá vana na horní a dolní končetinu, přístrojová lymfodrenáž.

Procedury nehrazené ze zdravotního pojištění: kineziotaping, taping, laser, manuální a přístrojová lymfodrenáž.

 

CENÍK

Pro pacienty hospitalizované v PNB jsou tyto procedury zdarma, hradí si pouze materiál použitý při tapingu a kineziotapingu.

Tapování pevnými páskami:
Cena práce + materiál: 50 – 250 Kč podle náročnosti a rozsahu ošetření.

Kineziotaping:
Zaměstnanci PNB: cena materiálu: 10 cm á 10 Kč.
Ambulantní pacienti nezaměstnaní v PNB: cena materiálu 10 cm á 10 Kč.
+ aplikace 50 – 100 Kč.

Laserterapie:
Dle velikosti ošetřované plochy a použité intenzity:  1 aplikace 100 – 250 Kč.
Pro aplikaci laseru je nutná indikace lékaře (dermatolog, rehabilitační lékař, ortoped, revmatolog).

Manuální lymfodrenáž:
Pro aplikaci manuální lymfodrenáže je nutná indikace lékaře (onkolog, lymfolog, rehabilitační lékař).
DK obě: 500 Kč.
DK: 250 Kč.
HK: 180 Kč.
HK obě: 360 Kč.
Krk ze zadu: 160 Kč.
Obličej: 250 Kč.
Hrudník: 180 Kč.
Záda: 180 Kč.
Bedra: 160 Kč.

 

ERGOTERAPIE

Centrum psychosomatické rehabilitace v Psychiatrické nemocnici Bohnice poskytuje ergoterapii hospitalizovaným pacientům formou skupinových nebo individuálních terapií. V rámci individuální terapie lze s pacientem provádět nácvik personálních denních činností, nácvik instrumentálních aktivit všedního dne, funkční ergoterapii a poradenství. V rámci těchto oblastí jsou specifikovány konkrétnější činnosti, např. trénink kognitivních funkcí, trénink psychosociálních složek činnosti atd.
Vedoucí ergoterapeut: Mgr. Nikola Svobodová, tel. číslo: 284 016 511, 734 268 689.

 

KINEZIOTERAPIE

Skupinová kinezioterapie probíhá v prostorách Centra psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie, ale i na jednotlivých odděleních. Za hezkého počasí využíváme i zahrady jednotlivých oddělení, travnaté plochy, hřiště, petanqueové hřiště, venkovní prostor na ruské kuželky nebo tenisové kurty. Skupinová kinezioterapie je určena především hospitalizovaným pacientům, u kterých je nutný zvýšený dohled a vedení.
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Farová Gilová, tel. číslo 284 016 652, email: kinezioterapie@bohnice.cz.

 

LOGOPEDIE

Logopedie v PNB je určena klientům v péči Psychiatrické nemocnice Bohnice, kterou provádí klinický logoped a řečový terapeut. V rámci logopedie se může po domluvě s pacientem a na oddělení účastnit i canisterapeutický pes, který napomáhá komunikačnímu propojení s klientem, aktivizaci, snižování tenze, cvičení jemné motoriky, cvičení artikulace, emoční zpestření.
Terapeutický tým: Mgr. Ester Lochmanová, Mgr. Věra Hořejší, tel. číslo 284 016 450.

 

HIPOTERAPIE

Klientům s obtížemi z oblasti neurologie a ortopedie (DMO, hypotonický syndrom, CKP, sclerosa multiplex, skoliosa, dlouhotrvající bolesti zad) nabízíme terapii prostřednictví koně. Jedná se o pasivní jízdu na hřbetě vedeného, speciálně připraveného koně. Obvykle probíhá v tříměsíčních cyklech. Více na: www.hipoterapie.bohnice.cz
Vedoucí hipoterapeutického střediska: Hana Hermannová, tel. číslo 284 016 469 (všední dny 12:00 – 13:00 hodin), 734 268 627.

 

Letáky

 

Najdete nás zde

 

NAHORU