Akutní péče II.

Primariát Akutní péče II. vede MUDr. Zdeňka Vyhnánková.
Vrchní sestra: Mgr. Hoffmannová Lenka.

 

MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Mgr. Hoffmannová Lenka

Oddělení tohoto primariátu:
Příjmové oddělení pro muže ve věku do 65 let, rozdělené na dvě samostatné části. Celkový počet lůžek je 45. Nachází se na oddělení 26.

 

„K mému primariátu patří dvě oddělení, jedno pro ženy na oddělení 2 a jedno pro muže na oddělení 26. Shodují se v počtu lůžek, na každém oddělení jich máme 45, ve věkové skladbě pacientů – od 18 do 65 let – a také v základním poslání. Jsou to příjmová oddělení pro klidné, komunikující a neagresivní nemocné, kteří prošli akutním centrálním příjmem. Naším úkolem je určení diagnózy a základní zaléčení pacienta, abychom ho v dohledné době mohli propustit domů nebo ho předali na oddělení následné péče.“

MUDr. Zdeňka Vyhnánková

 

Příjmové oddělení pro muže – oddělení 26

„Oddělení přijímá muže ve věku 18 až 65 let, jejichž zdravotní stav vyžaduje lůžkovou péči, ale neprojevuje se agresivním chování a odmítáním spolupráce. Oddělení 26 je příjmové uzavřené akutní oddělení, kam jsou přijímáni pacienti-muži k diagnostickému i léčebnému pobytu prostřednictvím centrálního příjmu pacientů nebo překladem z jiného oddělení akutní péče v naší nemocnici. Oddělení neposkytuje specializovanou péči pro pacienty se závislostí na návykových látkách a neošetřuje psychomotoricky neklidné a agresivní nemocné“.

„K nám by se měl dostat pacient, který ještě není schopen pobytu na otevřeném oddělení, ale současně by to měl být pacient, který rámcově spolupracuje a není neklidný. Pacient, který opravdu nespolupracuje a je neklidný, nebo u něj hrozí riziko velkého neklidu, je umístěn na neklidovém oddělení v přízemí oddělení 27, kde má zajištěnu intenzivní psychiatrickou péči,“. Na oddělení 26 se rovněž nepředpokládá ošetřování dlouhodobě hospitalizovaných chronických nemocných. O tyto pacienty pečují jiná oddělení psychiatrické nemocnice. Máme tady celou škálu psychiatrických diagnóz. Nejčastější jsou psychózy, hlavně schizofrenie, deprese, poruchy osobnosti. Přesto sem někdy přijdou i pacienti s drogovou problematikou, závislí třeba na alkoholu nebo na drogách, a to ve chvíli, kdy jsou příslušná oddělení již přeplněná“.

Oddělení 26 má celkem 45 lůžek a je rozdělen na dvě patra. V přízemí je 20 lůžek a v prvním patře 25 lůžek. „Každé patro má samostatnou lékárnu a hygienické zařízení, společná je jídelna a prostor pracovní terapie. V přízemí jsou k dispozici 2 až 4 lůžkové pokoje. V prvním patře máme jeden čtyřlůžkový pokoj, jeden osmilůžkový a dva devítilůžkové pokoje. Při přijetí sestra seznámí pacienta s provozem a uspořádáním oddělení a s tím, kdo se o něj bude starat. Základní informace o režimu oddělení, terapeutických aktivitách a o složení terapeutického týmu obdrží pacient i na informačním letáku, kde se dozví, kdy se na oddělení konají komunity a vizity, kdy může hovořit s psycholožkou nebo se sociální pracovnicí“.

MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Ošetřující tým oddělení spolu s primářkou tvoří vedoucí lékař, sekundární lékaři, psychologové, sociální pracovnice, terapeut, staniční sestra, tým sester a ošetřovatelů. Vycházky pacientů mimo areál nemocnice jsou udělovány podle zdravotního stavu pacientů po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem a s vědomím vedoucího lékaře nebo primáře oddělení. Vycházky po areálu léčebny jsou možné buď v doprovodu ošetřovatele nebo příbuzných v dopoledních a odpoledních hodinách, nebo samostatně v době od 13 hod do 17 hodin. O typu vycházky rozhodne ošetřující lékař podle zdravotního stavu pacienta.

 

NAHORU