Z důvodu epidemie COVID-19 jsou do odvolání uzavřena lůžka a denní stacionář v Centru krizové intervence. V provozu zůstává ambulance pro akutní případy a linka důvěry. Linka nově umožňuje i přepojení na lékaře, je-li k dispozici.

    

!! KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY !!

    
     SOUBOR KE STAŽENÍ

    

Centrum krizové intervence nabízí psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi. Pomoc nabízí rychle, bez předchozího objednání, 24 hodin denně.

 

CKI mohou využít všichni lidé, kteří se z jakýchkoli důvodů ocitli v krizové situaci, se kterou si aktuálně nevědí rady. Ta se může týkat nejrůznější oblastí života.

Například:

  • Životní pohroma – ztráta někoho blízkého, rozchod, partnerská krize, ztráta zaměstnání, majetku, odchod do důchodu.
  • Propukající psychické potíže – deprese, úzkosti, panika, nutkavé myšlenky, pocity ohrožení, myšlenky na sebevraždu.
  • Při náhlém zhoršení zdravotního stavu u osob s léčeným psychiatrickým onemocněním.
  • V mnoha jiných situacích, které jedinec vnímá jako zátěžové.

 

Důležitá telefonní čísla:

284 016 110

Tento kontakt nenahrazuje linku důvěry v případě jejího vytížení!!

 

Pracovníkům ambulance jejich pracovní náplň neumožňuje, aby se vám mohli věnovat v takovém rozsahu, jako pracovníci linky důvěry. Proto ani není možné vždy zaručit okamžitou dostupnost, ta souvisí s aktuálním provozem v ambulanci. Ambulance CKI nenahrazuje Vaši psychiatrickou ambulanci, neslouží ani jako místo pro „druhý názor“ v případě, že pochybujete o léčebném postupu svého lékaře. Pokud již jste v péči psychiatra a zhoršil se váš zdravotní stav, je důležité, obracet se vždy nejprve na něj.

 

LINKA DŮVĚRY – V NONSTOP PROVOZU

284 016 666

 

Linka důvěry Centra krizové intervence (CKI) je v provozu od března 1991a od té doby funguje v nepřetržitém provozu. Služba je anonymní a to v praxi znamená, že se pracovníkovi linky nepředstavujete a pracovník linky Vás k tomu rozhodně ani nevyzve. Ze zkušenosti je zřejmé, že anonymní kontakt podporuje pocit bezpečí a potřebné intimity pro volajícího. Sdělit tak můžete pouze takové údaje, které považujete za nutné. Pracovníci linky toto vždy respektují, a protože pravidlo anonymity se vztahuje i na ně, hlásí se do telefonu např. „Linka důvěry krizového centra…“. Pokud se ve sluchátku ozve obsazovací tón, znamená to, že se na LD dovolal někdo před Vámi a je třeba pokus po nějaké době opakovat. To se z Vaší strany neobejde bez jisté dávky trpělivosti, protože některé hovory trvají i v řádu desítek minut. V rámci anonymity nemáme možnost vidět a tím ani dále použít Vaše telefonní číslo a hovory na lince důvěry nejsou nikdy nahrávány. Všichni pracovníci linky jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Tyto hovory jsou zpoplatněny podle tarifu Vašeho operátora.

 

Pracovníci linky nemohou:

  • Zajistit hospitalizaci.
  • Zajistit medikaci ordinovanou v jiné ambulanci.
  • Zjistit informace o hospitalizovaných klientech.

 

Centrum krizové intervence (krizové centrum) můžete kdykoliv osobně navštívit. Centrum nabízí okamžitou pomoc bez nutnosti objednání 24 hodin denně. Více informací se dočtete v letáku CKI.

Adresa: Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, 181 02 Praha 8.

Jak se k nám dostanete: ze stanice metra Kobylisy autobusy č. 200 a 177 do zastávky Katovická, linkou č. 152 do zastávky Libeňská.

Kde nás v nemocnici najdete:

 

Financováno z grantu hl. m. Prahy

Provoz linky důvěry je financován z prostředků Hlavního města Prahy.

NAHORU