Kouzelný klíč podesáté – jubilejní a úžasný

od / Středa, 22 Duben 2015 / Publikováno v kategorii: Kouzelný klíč

Aktualita - Kouzelný klíčSlavnost u příležitosti vyhlášení vítězů X. ročníku mezinárodní literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice se vydařila. Splnila moje představy a očekávání a věřím, že příjemné vzpomínky si odvezli všichni účastníci slavnosti.

Zářím radostí. Bylo to úžasné, nádherné, všechno klapalo a nebylo snad nic, co by se dalo vytknout. Panovala příjemná atmosféra. Hosté byli příznivě naladěni. Přiznám se, že naplněná krásnými prožitky, cituplnými hovory s klienty, s kterými se vídám většinou jen u příležitosti slavnosti Kouzelného klíče, ale zato si s nimi povídám prostřednictvím mailu, jsem večer nemohla ani usnout.

Sluší se, abych Vám popsala atmosféru slavnosti a podělila se s Vámi o krásné prožitky.

Již při vstupu do velkého sálu divadla Za plotem Psychiatrické nemocnice Bohnice bylo lze tušit, že se na slavnosti nikdo nebude nudit. Muzika vyhrávala a příchozí hosté mohli s překvapením zaznamenat, že i samotný divadelní sál, vyzdobený květinami a s příjemně linoucí se a hned zase k tanečnímu kroku vyzývající melodií vysílal pozitivní, vřelé paprsky, tak jako jarní slunce venku na modrém nebi. Muzikanti nešetřili žánry a tak v bohatém repertoáru mohli najít uspokojení všichni hosté. Ostatně, někteří se s úsměvem pohupovali v tanečním rytmu. Stejně tak bylo příjemné a lákavé nenechat se dlouho pobízet k občerstvení, neboť na stolech byly navršeny sladké i slané pochoutky. K dobrotám přibyly plné krabice výborného makového štrůdlu dovezeného osobně ředitelem Psychiatrické nemocnice Philipa Pinela, panem MUDr. Pavlem Černákem, PhD a jeho usměvavou, vždy pozitivně naladěnou odbornou pracovnicí – samostanou pravou rukou – paní Mgr. Zuzankou Šipošovou. O ní Vám prozradím, že jí tady v Čechách zbožňujeme a těšíme se z její přítomnosti, z její veselé, povzbudivé a kreativní nálady. Pro mne je Zuzka moje sluníčko již delší dobu a máme spoustu společných tvůrčích nápadů a pohodovou spolupráci. Ale jak jsem zpozorovala, usměvavé sluníčko učarovalo nejen mně. A není se co divit.

Vysoká úroveň, takt a zároveň vtipné postřehy a poznámky, výborně připravený scénář, ale i schopnost improvizace moderátora Jakuba Hejdánka dodaly slavnosti punc vysoké kvality a důstojné prezentace desátého výročí Kouzelného klíče a zároveň přispěly ke krásné, pohodové a veselejší atmosféře.

Slavnost byla zahájena zdravicí pana ředitele MUDr. Martina Hollého, který podtrhl význam a smysluplnost soutěže a vyjádřil obdiv soutěžícím za schopnost napsat literární dílo. Mezi významnými hosty byla delegace vedení farmaceutické firmy Vipharm Slovakia, a.s., která je již 8 let generálním sponzorem Kouzelného klíče a podporuje nejen tisk Sborníku soutěžních prací Kouzelného klíče, ale také ceny pro vítěze. Její přízeň se projevuje také v podpoře aktivit souvisejících se soutěží a součinností v praktické realizaci ideje Kouzelného klíče, za což velké díky patří obchodnímu náměstku společnosti, panu Mgr. Aleši Prontekerovi. Upřímný zájem o podporu soutěže a radost z jejích dobrých výsledků bylo možné vyslechnout z projevu generálního ředitele společnosti, pana Ing. Lubora Viesta, který se netajil obdivem k stále se rozvíjející a bohatým životem žijící myšlence literární soutěže. Obdivoval výsledky literárních prací soutěžících, poděkoval organizátorce soutěže paní Dagmar Žaludové, a všem, kteří se zapojili do přípravy samotné slavnosti Kouzelného klíče v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Příznivě hodnotili Kouzelný klíč paní Ing. Dana Kolářová, ředitelka Psychiatrické nemocnice v Kosmonosích, jejíž přítomnost na každé z deseti slavností u příležitosti vyhlášení vítězů Kouzelného klíče byla vždy obrovskou podporou a vyjádřením přízně, a náměstek ředitele Psychiatrické nemocnice Bohnice, MUDr. Ivan David, CSc., který téměř každý rok soutěžil v kategorii zaměstnanců a opakovaně, až na malé výjimky, získával diplom za 1. místo, a navíc letos byl povýšen do síně slávy Kouzelného klíče. Za ředitele Psychiatrické nemocnice Philipa Pinela v Pezinku, pana MUDr. Pavla Černáka, PhD, jenž se zdržel na jednání u ředitele PNB, pana MUDr. Martina Hollého, hravě zaskočila paní Mgr. Zuzana Šipošová a s vtipným a milým slovem na adresu samotné soutěže, jeho organizátorky paní Dagmar Žaludové a všech jeho příznivců představila kreativní dárky, které připravila a věnovala soutěži Kouzelný klíč u příležitosti 10. výročí.

Ráda bych poděkovala všem příznivcům, kteří nás podporují.
Významnou podporu získává soutěž již od všech členů odborné poroty – členů Unie českých spisovatelů, PhDr. Alexeje Mikuláška – literárního kritika a historika, Ing. Karla Sýse – básníka a spisovatele, Věry Frantinové – básnířky, RNDr. Taťány Lankašové, spisovatelky, novinářky a publicistky a Mgr. Romana Janoucha, reportéra, zahraničního zpravodaje a publicisty v oblasti kultury, kteří již deset ročníků Kouzelného klíče anonymně hodnotí díla soutěžících a účastní se vyhlašování vítězů soutěže.

Velké díky patří především hlavnímu sponzorovi Kouzelného klíče – společnosti ViPharm, děkujeme za nemalou podporu vedení PNB, vedení a zaměstnancům ostatních psychiatrických zařízení, kteří věnovali svůj čas nad rámec svých pracovních povinností a motivovali klienty k literární tvorbě a zapojení do soutěže.

Děkuji také všem, kteří pomohli vytvořit zdejší příjemné prostředí, a tak jako mnohokrát předtím na slavnostech minulých ročníků v psychiatrických nemocnicích, se postarali o dobrou zábavu a náladu. Děkuji panu MUDr. Ivanu Davidovi, CSc. Nesmírně si cením jeho ochoty fotografovat dění všech slavností Kouzelného klíče a následně upravovat a připravovat fotografie pro tisk, což je práce časově velmi náročná. S radostí děkuji paní Magdě Holečkové, která se spolu s dalšími pracovníky Centrální terapie PNB postarala o vkusné, krásné dárky pro oceněné a odbornou porotu. Velké poděkování a ocenění si zaslouží i kapela, která pomohla vytvořit důstojnou a zároveň mile odlehčenou náladu na slavnosti. A to nejlepší naposled – poděkování Mgr. Janu Pomykaczovi, vnímavému pozorovateli, který citlivě vystihne slabší článek řetězu a dokáže bez váhání zastoupit a pomoci jej zapojit tam, kde je momentálně potřeba, tak aby bezchybný průběh akce byl zajištěn.

X. ročník literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v ČR a SR vyvrcholil udílením cen dne 24. března 2015.

Literární soutěž Kouzelný klíč dospěla do svého jubilea. Máme upřímnou radost, že se nepřežila a podle odborné poroty i nadále roste kvalita soutěžních prací.

Smysl účasti v této soutěži je však především v podpoře vlastní iniciativy a aktivity soutěžících k potvrzení jejich vlastní schopnosti vyjádřit své myšlenky a pocity a sdělit je jiným. Mezi soutěžícími se našlo i několik výraznějších talentů, kteří se opakovaně umísťují na předních místech.

Básně a prózy autorů pacientů i zaměstnanců tepou jejich srdcem, jsou obrazem jejich duše, otvírají nám jejich nitro. Máme možnost se obohatit jejich viděním světa, jejich zkušenostmi, radostmi i trápením.

Ctění veršotepci, jak jste si jistě stačili všimnout, tak básnictví nepatří mezi slovesný obor, jenž by v České zemi dovedl oslovit více čtenářů. A přitom lze ve verších nekonečně nalézat tolik krásného, tak jako v dobře napsané próze, což mohu potvrdit, když jsem Vaše díla četla a připravovala pro hodnocení odbornou porotou.

Krátce z desetileté historie Kouzelného klíče.
Po prvním vyhlášení výsledků soutěže v Praze- Bohnicích následovala vždy pěkně připravená slavnostní vyhlášení, jejichž hostiteli byla psychiatrická ústavní zařízení po celé republice a na Slovensku – v Havlíčkově Brodu, Petrohradu, Brně-Černovicích, Dobřanech, Kroměříži, Pezinku, Opavě a Kosmonosích.
Věříme, že i jubilejní slavnostní vyhlášení literární soutěže Kouzelný klíč zanechá v jejích účastnících příjemné pocity a i organizátorům a pořadatelům dodá chuti do pokračování tradice v dalších letech.

Teď už vás nechci dále napínat a uvádím zde výsledky tvrdé práce odborné poroty, která udělila následující ceny.

V kategorii klienti první místo obsadil L.T. (PNB), na druhém místě je M.K. (ČR Velký Újezd), třetí místo získala Z.Š. (Tanvald,) a čtvrté místo získali L.Č (Brno) a J..M. (Jeseník).

V kategorii zaměstnanci se na prvním místě umístili dva soutěžící – MUDr. Ivan David, CSc. (PN Bohnice) a Josef Prskavec (PN Kosmonosy), druhé místo patří Marii Tomanové (PNB) a třetí místo Janě Barillové (Spišská Nová Ves).

Soutěžní díla hodnotilo 5 odborných porotců, proto bylo možné dosáhnout nejvýše 50 bodů. Nejvyšší možné hodnocení od každého porotce je 10 bodů.

Ze zaměstnanců desítku bodů od jednotlivých některých porotců získal MUDr. Ivan David, Marie Tomanová, Vendulka Nejedlá a Josef Prskavec, z nichž se neumístila pouze Vendulka Nejedlá (pro nižší celkový počet bodů).

Z pacientů desítku od některých porotců získalo hodně soutěžících, Lukáš Tyleček (od T.Lankašové za poezii i prózu), Zuzana Šídová (podle T.Lankašové nejlepší soutěžní práce X. ročníku soutěže -Temnota, Ďábel), Rostislav Boško, Miroslav Seifert, Štorková Vratislava (od T.Lankašové za dílo Za hlasem lišky), z nichž se neumístili Rostislav Boško, Miroslav Seifert, Štorková Vratislava, neboť celkový počet bodů, který dosáhli, byl nižší.

Ještě jednou gratuluji vítězům. Těm, kteří žádnou cenu nezískali, musím, protože si to moc přeji, vyjádřit nesmírný obdiv a poděkovat jim za jejich vynikající práce, nadšení a motivaci literárně tvořit. Obdivuji jejich odvahu soutěžit. A pamatujte, v této soutěži není poražených. Zvítězí vždy všichni.

Vyhlášením vítězů X. ročníku literární soutěže Kouzelný klíč, do něhož se zapojilo 102 pacientů a 7 zaměstnanců psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice zahajujeme již jedenáctý ročník soutěže.

Byl to slavnostní den nejen pro nás na vlastní slavnosti přítomné, ale pro všechny, kteří soutěž podporují, pro ty, kteří motivují své klienty, své blízké k literární tvorbě. Těší mne, že jsme se sešli u této příležitosti v nemalém počtu, ale přesto je mi líto, že se někteří z vás slavnosti nemohli zúčastnit kvůli zdravotním potížím, nedostatku peněz na cestu, ale také kvůli pracovním povinnostem.

„….týmto by som sa chcela poďakovať za veľmi milé pozvanie na vyhodnotenie súťaže, ale bohužiaľ nemôžem sa ho zúčastniť. Svoje príspevky som cez pani Košíkovú poslala, aby som vyjadrila svoje sympatie a podporu literárnym súťažiam tohto typu, ktoré pomáhajú našim pacientom začleniť sa, nadviazať kontakty a objaviť v sebe možno aj talent. Prajem Vám preto veľa úspechov, aby bolo ešte veľa ročníkov Kouzelného klíče.
S úctivým pozdravom MUDr. Vrbová, PN Hronovce“.

„Veľmi som sa tešil chcem prísť, juj veď desiaty ročník, jubilejný. Ja toľko rokov abstinujem a oboje je super …Hrozne moc ma to mrzí, nemôžem sa zúčastniť. Prajem vám krásne popoludnie, vaša myšlienka rastie, mocnie a je super, ako sa rozmáha medzi pacientmi a zamestnancami. Knihu požičiavam svojim priateľom ako besceler a má úspech. Vy máte úspech. Ďakujem ♥ a prajem vám veľa radosti s organizovaním Kouzelného klíče..“
R.Ž.

„…veľmi sa teším, že na mňa myslíte, pani Žaludová, ale keďže sama ako občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý vyžaduje aj sprievod inej osoby, nedokážem nájsť spolucestujúceho, na takú dlhú cestu. Je mi to veľmi ľúto, pretože by som sa rada zúčastnila.“
K.Š.

„…moc se omlouvám, ale účast na vyhlášení vítězů musím odříct, nastaly komplikace s financemi a prostě nemám na cestu…“ J.M.

„Člověk (dg. psychotik) míní a neodvažuji se říci kdo či co mění. Zůstávám sám a prakticky bez koruny doma v Chocni se psy… Čili se omlouvám(e), paní Dášo. A docela nás to mrzí. No, dalo se to čekat.“
J.B.

Mnohokrát Vám všem děkuji za Vaši účast v soutěži, motivaci a odvahu soutěžit! Přeji Vám všem hodně tvůrčích sil a radost z psaní! Přála bych si, abyste se opět zúčastnili naší mezinárodní soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice, již 11. ročníku Kouzelného klíče.

Dagmar Žaludová
Úsek pro vědu, výzkum a vzdělávání
Psychiatrická nemocnice Bohnice

 

NAHORU