Výstava fotografií

Čtvrtek, 27 února 2020 od

Výstava fotografií Vladimíra Stibora v Psychiatrické nemocnici Hohnice s názvem „Mezi svými“   Zahájení ve středu 4. března 2020 od 15:15 hodin.   Úvodní slovo: Františka Vrbenská Recitace: Zita Malaníková Host výstavy: Štěpán Stibor ml. Kolekce snímků bude vystavena 1 měsíc.

Přednáška pro veřejnost „Setkání se zástupci svépomocných skupin“   Středa 11. 3. 2020 od 14:00 hodin. Divadlo Za plotem (areál PN Bohnice)   Rádi bychom vás pozvali na setkání se zástupci svépomocných skupin, kteří nám představí principy 12 kroků vycházejících z programu Anonymních Alkoholiků. V současné době na základech těchto principů pracuje cca 10 skupin, které se zabývají problém

Jak vzniká dokumentární film?

Úterý, 11 února 2020 od

SEMINÁŘ S DOKUMENTARISTKOU A JEDNOU Z REŽISÉRŮ CYKLU ČESKÉ TELEVIZE „REFORMA PÉČE O DUŠI“ ROZÁLIÍ KOHOUTOVOU Dokumentaristka představí některé své filmy, prozradí vám jak vznikaly po stránce produkční i technické. Kolik dnes stojí vyrobit dokumentární film a co k tomu potřebujete? Kde začít, když mám námět na dokumentární film? V druhé části debaty autorka představí nově vznikající sérii dokumentárních filmů České televize o reformě psychiatrie a prodiskutuje

Dne 9. 1. 2020 byl v deníku N uveřejněn text, nadepsaný „Oddělení pro sebevrahy vede lékař bez atestace“. Článek obsahuje skutečnosti, které si vyžadují doplnění a vyjádření nemocnice. Oddělení 27. – přízemí je oddělení zvýšené psychiatrické péče poskytující léčbu osobám ve stavu vážné duševní krize. Oddělení prochází významnými organizačními, personálními o stavebně technickými změnami a má od poloviny roku 2019 kapacitu 20

XXXII. Bohnické sexuologické dny

Pondělí, 13 ledna 2020 od

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání odborníků a zájemců o studium lidské sexuality XXXII. Bohnické sexuologické dny které se koná každoročně v Divadle „Za plotem“ v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice ve dnech 27. – 28. února 2020     Hlavním tématem konference je „Klinická a behaviorální sexuologie“   Konferenční poplatky Standardní poplatek Snížený poplatek* Včasná registrace (platba převodem do 31. 1. 2020) 1.400 Kč

Tuto neděli končí doba vánoční. V Bohnicích se již stalo tradicí, že na konci doby vánoční zpíváme Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.Je tomu tak i letos, srdečně vás tímto na začátku nového roku zveme na tradiční bohnickou „rybovku“. Letošní již dvanácté provedení České mše vánoční se uskuteční v neděli 12. ledna 2020 v 16.00 v kostele sv. Václava v areálu PN Bohnice.

Uzavření pokladny PNB

Pondělí, 23 prosince 2019 od

Upozornění! Dne 31. 12. 2019 bude uzavřena pokladna PN Bohnice z důvodu inventury. Děkujeme za pochopení. Daniela Podešvová

  1. adventní koncert 1.12.2019 od 17:00 Ensemble Hilaris, /komorní sbor/, řídí Kryštof Spirit „RORATE COELI“ Adam Václav Michna z Otradovic (c.1600–1676) • Rosu dejte, ó nebesa, z hůry! Jan Trojan Turnovský (c.1550–1606) • Poslán jest od Boha anděl Traditional (arr. Jaroslav Krček) • Nascitur de Virgine Orlandus Lassus (c.1532–1594) • Missa Veni in hortum meum á5 Kyrie

Psychiatrická nemocnice Bohnice dlouhodobě usiluje o udržení a zlepšování systému řízení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče se všemi souvisejícími aktivitami. Toto deklarované úsilí je opakovaně prověřováno externím auditem. Ve dnech 4. – 7. 11. 2019 proběhlo v Psychiatrické nemocnici Bohnice úspěšné akreditační šetření (Spojenou akreditační komisí o.p.s.) zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Na základě tohoto šetření byla Psychiatrická nemocnice

2. adventní koncert v kostele sv. Václava 8.12. 2019 od 17:00 hodin   Musica Oeconomica Pragensis /pěvecký sbor VŠE/, řídí Martina a Kryštof Spiritovi Akademický pěvecký sbore VŠB – TU Ostrava,řídí Adam Sedlický Cyklus anglických koled The Time of Christmas od Antonína Tučapského   Srdečně zveme!   Více informací: Luboš Chlad lubos.chlad@bohnice.cz 734 785 077

NAHORU