Vážení a milí soutěžící a příznivci Kouzelného klíče,   Prosím, věnujte pozornost této informaci! Průběžně dochází k dalším změnám, které je třeba respektovat a podle nich také přizpůsobovat rovněž některé aktivity související s pořádáním literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice Kouzelný klíč.   S ohledem na mimořádný vývoj situace související s nastalými omezeními, která je třeba dodržovat,

Roušky a respirátory

Pondělí, 23 března 2020 od

Dobrý den, i naše nemocnice v tomto náročném období disponuje omezeným množstvím roušek a respirátorů pro zaměstnance a pacienty. Produkujeme nemalé množství textilních roušek vlastními prostředky, ale i tak je množství zatím  nedostačující. Proto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc. Formou daru můžete věnovat nemocnici jednorázové či textilní roušky nebo respirátory. Jednorázové roušky a respirátory by měly být v neporušeném obalu a textilní

V první řadě Vám chci poděkovat za to, že nadále udržujete kontakt se svými blízkými, kteří jsou momentálně u nás hospitalizovaní. Žijeme v časech, na které se nikdo z nás nedokázal plně připravit. Provoz naší nemocnice je významně zasažen mimořádnými opatřeními (včetně zákazu návštěv), které účinně bojují s epidemiologickými riziky. Je srozumitelné, že mnohokrát situace vyžaduje, abyste svým

V návaznosti na vyhlášení Nouzového stavu v ČR platí v PN Bohnice od dne 13. března 2020   ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU PN BOHNICE veřejnosti a nepovolaným osobám (netýká se pacientů přicházejících na Centrální příjem pacientů, Centrum Krizové Intervence a objednané kontroly do ambulancí)   Související výjimky: osoby v pracovně právním nebo dodavatelském vztahu k PN Bohnice s jasnou identifikací, majitelé koní, které jsou na ustájené

Omezení otevírací doby pokladny

Pondělí, 23 března 2020 od

V souvislosti s mimořádnými opatřeními spojenými s výskytem koronaviru bude s platností od 24. 3. 2020 upravena pracovní doba v oddělení peněz pacientů a v pokladně PN Bohnice. Otevřeno bude každý den od 10.30 hodin do 13.00 hodin.   Stále platí, že pacientům by měli vybírat peníze sociální pracovnice nebo pracovníci sociální pracovnicí pověření. Pacienti by si měli vybírat peníze pouze v případě, že jsou

Jak chránit sebe a své okolí

Úterý, 17 března 2020 od

Informační video vydané MZČR naleznete na tomto odkazu: https://vimeo.com/398950179/dd45cb638b

Vážení a milí soutěžící a příznivci Kouzelného klíče, v souvislosti s nastalými omezeními, která je třeba dodržovat, abychom zabránili nekontrolovanému a rychlému šíření koronaviru, došlo rovněž i k podstatným změnám týkajících se naší soutěže Kouzelný klíč. Proto Vás všechny prosím o pochopení a ochotu přijmout následující informaci:   ZRUŠENÍ Vyhlášení vítězů 15. ročníku soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení  Kouzelný klíč, které se mělo

Důležité oznámení !! Na základě opatření proti šíření koronaviru, kterým je zákaz akcí nad 100 lidí, se do odvolání ruší sportovní a kulturní akce konané v Psychiatrické nemocnici Bohnice.   Děkujeme za pochopení, vedení PN Bohnice.

Zrušení přednášek pro veřejnost Na základě opatření proti šíření koronaviru, kterým je zákaz akcí nad 100 lidí, se do odvolání ruší přednášky pro veřejnost, které organizuje Psychiatrická nemocnice Bohnice.   Děkujeme za pochopení, organizátoři.

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví ČR http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-zakazuje-navstevy-vsem-poskytovatelum-zdravotnich-slu_18682_1.html – platí v Psychiatrické nemocnici Bohnice.   ZÁKAZ NÁVŠTĚV PACIENTŮ   Související výjimky, které umožňují návštěvu na nezbytně nutnou dobu: návštěvy na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie jsou povoleny zákonným zástupcům nezletilých pacientů návštěvy jsou povoleny u pacientů s omezenou svéprávností a to jejich opatrovníkům klíčovým pracovníkům komunitních služeb jen po dohodě

NAHORU